הצוצלת - היא תור קטן החי באזורים הטרופים באפריקה מדרום לסהרה, במזרח התיכון ובדרום אסיה מדרום להודו. הצוצלת מתגוררת בסבך, באזורים יבשים. בישראל נפוצה בכל הארץ.

הצוצלת מקננת על גבי עצים או בחצרות בתים, ומטילה שתי ביצים לבנות. מעופה מהיר, בתנועת כנפיים קצובה ומשק מהיר מזדמן. אופן תעופה זה מאפיין את כלל היונייים.

צוצלת היא הציפור השלישית בתפוצתה בישראל אחרי העורב האפור ואחרי הדרור.

הצוצלת מקננת בכל מקום כמעט כל עוד הוא מוגן מרוחות, גשמים ישירים טורפים וכו וזה מה שגורם להתרבותה המהירה.

Comment Stream