ANO PO BA ANG TRAHEDYA AT KALAMIDAD?

SINO ANG MAY GAWA NITO AYON SA BIBLIA?

KAGUSTUHAN PO BA NG DIOS NA MANGYAYARI ANG MGA ITO?

MARAMI SA ATING MGA KABABAYAN ANG NASASALANTA SA SA KLASE KLASENG MGA SAKUNA, TRAHEDYA AT KALAMIDAD KAGAYA NG MALALAKAS NA BAGYO, LINDOL, TSUNAMI AT IBA'T IBA PANG MGA TRAHEDYA NA LABIS NA IKINAPIPINSALA NG ATING KINALALAGAYANG LUPA.

NGUNIT, SINO ANG MAY GAWA SA LAHAT NG ITO? SINO ANG MAY KAGUSTUHANG MANGYAYARI ITO? SINO PO BA ANG DAPAT NA SISIHIN? AKO? IKAW? SILA? O TAYO LAHAT?

ATING NAPAG ALAMAN NA GINAWA NG DIOS ANG LAHAT NA BAGAY NA MABUTI AT MAPAPAKINABANGAN NG MGA TAO. NGUNIT ANG TAO ANG SIYANG NAGSIRA, PINASAMA AT INABUSO ANG NAPAKAGANDANG KALIKASAN NA PINAHIRAM NG DIOS SA ATIN UPANG TAYO AY MABUHAY NA MASAGANA, AT ATING KIKILALANIN SIYA NA SIYANG MAY LIKHA SA LAHAT NA MGA BAGAY NA SA ATIN AY IBINIGAY UPANG MAKIKITA NATIN ANG KANYANG WALANG SUKAT NA KAPANGYARIHAN AT MABIGYAN DIN NATIN SIYA NG KAPURIHAN.

ANG DIOS AY NAGDARAMDAM SA BAWAT ORAS NA ATING IGINUGUGOL SA PAGWASAK NG ATING KALIKASAN, ITOY BINIGAY NG DIOS SA ATIN NA SIYANG DAPAT NATIN NA PAGLAGUIN DAHIL ITOY ITINURING NIYA NA KAYAMANAN ALANG ALANG SA ATING PAKIKINABANG, NGUNIT ANG TAO AY DI NASISIYAHAN SA MGA BIYAYA NA DULOT NG KANYANG BIGAY NA MAYAMANG KALIKASAN, SA HALIP NA ITOY AALAGAAN, ITOY WINASAK NG MGA TAONG WALANG IBANG HANGAD KUNDI ANG KANILANG SARILING PAGPAPALAKI NG KANILANG MGA BULSA, PAGPAPAYAMAN, AT DITO NA NILA INIAASA ANG KANILANG MGA TIYAN.

SINO PO BA TALAGA ANG APEKTADFO SA MGA TRAHEDYA AT KALAMIDAD? TAYO MGA KABABAYAN, HABANG ANG IBA AY NAGPAPALAKI NG KANILANG MGA BULSA, ANG IBA NAMAN AY NAWAWALAN NG TIRAHAN, PAGKAIN, EDUKASYON AT PANGKABUHAYAN. HINDI PO ITO ANG LAYUNIN NG ATING DIOS NA NASA LANGIT. NGUNIT SA KATIGASAN NG ULO NGA SANGKATAUHAN, ITO ANG GINAGAWA NG DIOS KAPAG GINISING NG TAO ANG KANYANG GALIT.

JOB 9:5 Na siyang naglilipat ng mga bundok, at hindi nila nalalaman, pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit. 6 Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan, at ang mga haligi nito ay nangayayanig. 7 Na siyang naguutos sa araw, at hindi sumisikat; at nagtatakda sa mga bituin. 8 Na nagiisang inuunat ang langit, at tumutungtong sa mga alon ng dagat.

Amos 9;6 Siya na gumawa ng kaniyang mga silid sa langit, at kumatha ng kaniyang balantok sa lupa; siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa; Panginoon ang kaniyang pangalan. (Tidal Wave o Tsunami)

NOTE: ANG DIOS ANG MAY LIKHA SA MGA TRAHEDYA AT KALAMIDAD UPANG ANG TAO AY MAGISING SA MGA MALING GINAGAWA NITO, UPANG ANG TAO AY MATUTONG MAGPAPAHALAGA SA MGA BIYAYANG IBINIGAY NG DIOS SA ATIN.

NAWAY MAGSILBI PO ITONG ARAL SA MGA TAONG WALANG IBANG HANGAD NA MABUTI SA KAPWA KUNDI ANG SARILING INTENSONG PAGPAPAYAMAN NA HINDI ALINTANA ANG KAPAKANAN NG MAS NAKAKARAMI.....

TO GOD BE THE GLORY!!!!