ROMÁNSKÝ SLOH

Novotný

románský sloh

 • obrázek číslo 1 románský sloh
 • obrázek číslo 2 italská stavba románského slohu
 • obrázek číslo 3 šikmá věž v pise

Románský sloh je rozsáhlý urbanistický stavební a umělecký styl čerpající své prvky již od 11. století a který svého vrcholu dosáhl teprve koncem 20. století, přičemž jistý vývoj se předpokládá i v průběhu 21. století. Architektonicky využívá přirozený způsob života člověka a jeho zasazení v přírodní krajině. Podstatně také ovlivnil další umělecký proud - romantismus.

STAVEBNÍ MATERIÁL :

KÁMEN - základní materiál (stěny, sloupy, pilíře, klenby) – u nás především opuka, pískovec, tuf, vápenec. Lomový i tesanýCIHL. HLÍNA - cihly, cihly vypalované, méně často a krajově (stěny, klenby)DŘEVO - krovy, stropy (zláště u ranně románských staveb), zakládání staveb na pilotách,srubové stěny, stěny vyplétané proutím s oboustrannou omítkouOMÍTKA a MALTA - zdění, v interiérech omítka na kamenné zdivo

 • DRUHY STAVEB
  • CHRÁMOVÉ – centrální a podélný půdorys, kláštery, kostely
  • OBYTNÉ – hrady, paláce, městské obytné budovy (např. Praha – Staré Město)
  • INŽENÝRSKÉ STAVBY – mosty
 • obrázek číslo 1 -------------románský sloh
 • obrázek číslo 2 -------------románský sloh
 • obrázek číslo 3 -------------možnosti stavěných slohových oken
 • obrázek číslo 4 -------------popis rotundy sv. Jiří

Románské umění bylo uměním v západních křesťanských zemích od začátku 11. až do pol. 13. století.Do současnosti se zachovala řada církevních staveb, především kostelů. Kostely v západní Evropě tvořily v období mezi rokem 1000 a koncem 12. století podstatnou část stavební činnosti. Stavěly se však také paláce, hrady, kláštery, špitály a obytné domy - dosoučasnosti se z nich většinou nic nezachovalo.

Comment Stream