Cavalls de Trulls

Les millors rutes a cavall de Catalunya
Las mejores rutas a caballo de Cataluña

Ubicats a un paratge únic i extraordinari com és el Berguedà , amb vistes a l'emblemàtic massís de Catalunya, Montserrat, i a gran part de les terres catalanes, t'oferim tot tipus d'activitats eqüestres relacionades amb el món del cavall. Una proposta professional, segura, esportiva i cultural, per a tots els nivells d'equitació. Amb guies i monitors titulats i cavalls entrenats per a aquesta maravellosa activitat.

A més a més, disposem d' hípica i padocks on allotjar els teus cavalls a la zona de la Catalunya Central i des d'on iniciar, amb els nostres guies o per tú mateix, . I sinó disposes de cavall, o no vols tenir maldecaps amb el trasllat, t'oferim els nostres cavalls per realitzar les teves rutes.

Ubicados en un paraje único y extraordinario como es el Berguedà, con vistas al emblemático macizo de Cataluña, Montserrat, y en gran parte de las tierras catalanas, te ofrecemos todo tipo de actividades ecuestres relacionadas con el mundo del caballo. Una propuesta profesional, segura, deportiva y cultural, para todos los niveles de equitación. Con guías y monitores titulados y caballos entrenados para esta maravillosa actividad.

Además, disponemos de hípica y padocks donde alojar tus caballos en la zona de la Cataluña Central y desde donde iniciar, con nuestros guías o por ti mismo,. Y sino dispones de caballo, o no quieres tener dolores de cabeza con el traslado, te ofrecemos nuestros caballos para realizar tus rutas.

Comment Stream