Dramaťáček s Ivonou

Pro děti od tří do šesti let

Kdy: 01/ - 06/2015, středa 17:15 - 18:15 hod.

Kde: Školička Kája a Pája, Kodaňská 17, Praha 10
, Vršovice

Kontakt: Mgr. Ivona Metelková, Tel.: 777 534 646

Cena: 100 Kč/lekce

Pojďme si společně hrát, rozvíjet představivost a fantazii, objevovat sebe a okolní svět pomocí pohádek a příběhů.

Cílem našeho dramaťáčku je věnovat se osobnostnímu rozvoji dítěte, rozvíjet komunikační a pohybové dovednosti, posílit sebedůvěru, tvořivost a prohlubovat sociální vztahy mezi dětmi.

Obsah lekcí:

  • dětská říkadla a básničky
  • vyprávění a předčítání pohádek
  • pohybové ztvárnění rolí
  • manipulace s hračkami, loutkami a maňásky
  • etudy, pohybová improvizace, pantomima
  • výtvarné a hudební vyjádření prostředí a děje

Milé děti, moc se na Vás těším!