MY FAVORITE WATTPAD STORY <3

"Lahat gagawin ko makuha ko lang ang gusto ko." - Steph

"Lahat gagawin ko, maiwasan ko lang ang stalker ko." - Steve

Comment Stream