Telegraf - S. F. Morse

-Samuel Finley Breese Morse [mórs] byl americký vynálezce morseovy abecedy, sochař a malíř portrétů a historických scén

-narozen - 27. dubna 1791v Charlestownu

-zemřel - 2. dubna 1872

-vynalezl Morseovu abecedu

-Morse vynalezl elektrický telegraf v roce 1837 nebo 1838

-24. května 1844 poslal Morse první telegrafní zprávu z Washingtonu, D. C., svému asistentovi, Alfrédu Vailovi, který se nacházel v Baltimore, Marylandu 

-v roce 1850 navštívil Morse Kodaňské Thorvaldsenské muzeum

-v roce 1838 Morse změnil telegrafický kód

-od tohoto dne byl kód pojmenován po jeho vynálezci Morseovi a je dnes známý jako „Morseova abeceda“
-v roce1837 ukázal svůj prototyp Leonardovi Galeovi, profesorovi chemie na New Yorkské univerzitě, který Morsea učil malířství

-setkal se s králem Frederikem VII.


Dominik Hořejš

Comment Stream