Renesance
Krystof Harant

By:Terezie Schlaferová

Renesance je umělecký sloh který vznikl v Itálii

V renesanci se poprvé objevily sochy a obrazy nahých lidí

Byl vynalezen první knihtisk-Johanes Gutnberg

a Mikoláš Koperník přišel se svou teorií že se Země otáčí a Slunce stojí

Nejvýznamější umělci byli-Leonardo D.V. a Micelangelo Buonaroti

tipickými znaky renesanční architektury jsou sloupy,obdélníková podstava a trojúhelníkový štít

KRYŠTOF HARANT

(1564 Klenová21. června 1621 Praha) byl český spisovatel, šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník, příslušník rodu Harantů z Polžic a Bezdružic.

Naučil se sedm jazyků, zeměpis, historii a dostal vzdělání v hudbě a výtvarných uměních.

  • Maria kron, die Engel schon – pětihlasé moteto na německý text otištěné roku 1604 ve sbírce Rosetum Marianum
  • Qui confidunt in Domino – šestihlasé moteto na text 125. žalmu složené roku 1598 při cestě do Palestiny a otištěné jako příloha výše uvedeného popisu cesty (Putování)
  • Crucifixus trium vocum