VZDELÁVANIE V ARÁBII

Lívia Sedláčková

- Významný cieľ pre Arabov bol odstrániť negramotnosť.

- Negramotnosť  u arabských mužov by bola až v roku 2025 a u žien v roku 2040.

Predškolská príprava

JASLE

Jasle ako máme my do 70-tych rokoch v arabskom svete neexistovali.Ak žena po materskej dovolenke,ktorá trvala 2 až 3 mesiace sa vrátila do práce,dieťa dala do opatrovať svojej matke alebo iným príbuzným.Prvé jasle si vytvorila Sally dcéra generálneho konzula keď sa jej narodilo prvé dieťa. Potom uvažovala ,že si preberie do starostlivosti aj iné deti.Postupne tam mala až 25 detí pričom vo vzdelaní uplatňuje britský systém.Matka dostáva platenú materskú od svojho zamestnávateľa.Môže si vybrať 3 možnosti.PRVÁ  je ,že matka si požiada o 5 rokov neplatenej dovolenky ale ak sa rozhodne ísť skôr do práce, dieťa dá do štátnych jasieľ ale musí priniesť jedlo a plienky.DRUHÁ je ,že matka nastúpi do práce.Väčšina matiek,ktoré pracujú si nemôžu dovoliť materskú dlhšie ako rok.Preto sa využívajú súkromné jasle.Tu berú deti už od troch mesiacov.V každých jasliach majú jedného lekára.V celej Káhire je viac ako 2000 jaslí.

MATERSKÉ ŠKOLKY

So škôlkami sa začínalo v Iraku.Za novej Irackej republiky začali ženy chodiť do práce, čo si teda vyžiadalo zariadenie pre deti.Materské škôlky fungujú v celom arabskom svete pre deti od 3 do 6 rokov.Učia sa arabčinu,kreslenie,spev a počítanie.Fungujú od 8 do 12 hodiny potom podávajú obedy a pokračujú až do 17 hodiny.Tradičnými škôlkami sú kuttáby inak nazývané koránové školy.Sú to škôlky kde je na koberci asi 20 detí,ktoré stále opakujú verše z Koránu.Takéto škôlky sa väčšinou vyskytujú na vidieku.Deti do škôlky chodia spolu,chlapci s dievčatami.Vo všeobecnosti chodia deti spávať spolu s rodičmi.Arabské rodiny podávajú neskoro večeru  bežne medzi desiatou a jedenástou hodinou.Chodia spať o druhej,tretej a deti teda s nimi.Potom do škôlky chodia unavený a práca s nevyspatými deťmi je tak trochu ťažšia.

ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLSTVO

Začína sa prípravkou a končí sa skúškou.Základná škola trvá šesť rokov.Väčšina predmetov sa učí po arabsky a neskôr sa učia aj francúzsky alebo aj anglicky.Po základnej škole nasleduje trojročná škola u nás ako druhý stupeň.Keď má škola veľa žiakov vyučuje sa aj do šiestej večer.Robí sa štátna skúška,ktorú v triedach kontrolujú inšpektori.Potom po dokončení dostanú certifikát, že absolvovali základný stupeň dokopy teda deväť rokov inak nazývaných tánawíja ámma.Tu končí povinná školská dochádzka.

- Základná náboženská škola Madrasa
- Univerzita Ajn Šams v Egypte

Nasleduje stredné školstvo, ktoré sa inak nazýva iidádí.Štúdium trvá tri roky.Na gymnázium a ďalšie stredné školy nekonajú prijímacie skúšky.Závisí to od výsledkov z posledného stupňa.Maturite sa venuje veľká pozornosť.V Iraku na školu príde kontrolór,ktorý rozdá testy, kde sa každý podpíše a meno sa zalepí aby ho nebolo vidieť.Vyplnené testy sa posielajú do Bagdadu na ministerstvo školstva.Podľa dosiahnutého priemeru si vyberie vysokú školu.

VYSOKOŠKOLSKÝ SYSTÉM

Štúdium sa začína bakalárskym.Trvá tri až štyri roky.Potom nasleduje magisterské štúdium,ktoré trvá ďalšie dva roky.Potom nasleduje trojročné štúdium na dosiahnutie PhD.Na profesúru musí študovať šesť rokov od udelenia docentúry.Najstaršia univerzita bola založená v roku 859.Učiteľské platy boli v Egypte mizerné.Zarobili si asi 30 EUR za mesiac.Za päť rokov sa plat zvýšil trojnásobne.

Zdroje:Život po Arabsky,Emíre Khidayer

Comment Stream