ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Aandachttekortsstoornis met hyperactiviteit.


Op deze tackk heb ik in het kort beschreven wat:
- ADHD is.
- De symptomen van ADHD zijn.
- Wat de oorzaak van ADHD is.
- Wat de aandachtspunen in  de klas zijn.
- Hoe je ADHD kunt behandelen.
Daarnaast heb ik een aantal voorzieningen en stichtingen opgezocht.

  • Wat is ADHD?
Als iemand ADHD heeft, betekend dat dat ze heel druk of hyperactief zijn.
De afkorting adhd staat voor attention deficit/hyperactivity disorder. In het nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met:
- Aandacht en concentratie.
Ze vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden.
- Hyperactiviteit:
ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie.
- Impulsiviteit.
zij doen voordat ze denken. Ze houden zich ook niet (ook niet onbewust) bezig met het de gevolgen van hun gedrag. De ‘remfunctie’ ontbreekt.

  • Symptomen.
aandachtstekort.

-snel afgeleid
- verveelt je snel
- veel aan je hoofd hebben
- niet kunnen plannen
- niet goed luisteren
- dingen uitstellen

Hyperactiviteit.
- kan niet stil zitten
- onnodig veel zorgen maken om dingen
- moeilijk te ontspannen
- veel praten, van het een naar het andere onderwerp.

Impulsief.
- snel antwoorden
- snelle en niet over nagedachte beslissingen nemen
- stemmingswisselingen


  • De oorzaak van ADHD
adhd ontstaat voor het 7e jaar. Bij adhd spelen biologische en sociale factoren een rol evenals persoonlijkheidskenmerken.
- biologische factoren.
aanleg, met name erfelijkheid is van groot belang. ADHD komt in bepaalde families vaker voor. Soms kan de aandoening een gevolg zijn van een hersenbeschadiging bij de geboorte of door infectie of ernstig hoofdletsel.

- sociale factoren.
sociale factoren kunnen de ADHD tot uiting brengen of verergeren. Bijvoorbeeld spanningen tussen ouders, een chaotische opvoedingssituatie, veel afkeuring of pestgedrag op school.

- persoonlijkheidskenmerken.
je persoonlijkheid en temperament kan de ADHD versterken. Sommige mensen zijn van nature impulsiever, opvliegender, beweeglijker of dromeriger dan anderen.

  • Aandachtspunten in de klas.

- Het is belangrijk dat de aanpak voor de leerkracht in de klas bestaat uit
- Korte, duidelijke opdrachten geven;
- Regels en afspraken steeds herhalen;
- Zorgen voor voldoende prikkelende, uitdagende lesstof;
- Houd de aandacht vast door afwisselende werkvormen te gebruiken;
- Beloon en complimenteer vaak;
- Geef alternatieven bij ongewenst gedrag; benoem het gewenste gedrag;
- Probeer tijdens klassikale les zoveel mogelijk oogcontact te houden; dan zie je ook eerder of de leerling gaat afdwalen of drukker wordt;
- Plan rust- en ontspanningsmomenten in gedurende de les;
- Stel gewoon vriendelijk, maar strikt wat de leerling moet doen; laat je niet tot discussies verleiden. Verbaliseer niet te veel;
- Zorg voor een afgeschermde werkplek: apart en vooraan dicht bij de leerkracht (niet bij raam of deur);
- Leer de leerling telkens zijn werk na te kijken om zoveel mogelijk slordigheidsfouten te voorkomen;
- Blijf het pittige, energieke, creatieve kind achter de druktemaker zien.

Er zijn drie aandachtspunten voor de leerkracht die beter vermeden kunnen worden bij leerlingen met ADHD:

- Zonder begeleiding laten samenwerken;
- Gedrag bestraffen zonder alternatieven aan te bieden;
- Bij raam of deur neerzetten.

  • Behandeling ADHD

- Therapie
- Medicatie

therapie.
bij ADHD beginnen ze meestel met psycho-educatie. Hierbij wordt er niet alleen een uitgebreide voorlichting gegeven, er wordt ook gekeken naar het leren herkennen en begrijpen van ADHD-gedrag. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan hoe er gereageerd moet worden in probleemsituaties.

medicatie.

medicijnen kunnen ADHD niet genezen, maar wel verminderen. Ze moeten meestal jarenlang gebruikt worden. Het meest gebruikte medicijn is Ritalin en Concerta. Dit medicijn helpt onrust, impulsiviteit en concentratieproblemen te verminden.

  • Voorzieningen.

-Centrum zitstil
Dit centrum is voor elke leeftijd en geeft informatie, ondersteuning, vorming, training en onderneemt maatschappelijke acties.
- ADHD-behandelcentrum
In dit centrum wordt gewerkt aan de hand van de hulpvraag van de jongeren. Er wordt samengewerkt met de ouders en jongere zelf. Ze proberen de jongen door verschillende behandelingsmethoden meer zelfvertrouwen te geven en de ouders te steunen (indien nodig)
-ADHD praktijk Pietje Bell
Behandelcentrum voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Deze praktijk richt zich op: het onderzoek naar ADHD, de psycho-medische behandeling van kinderen met ADHD en een behandeling die in samenwerking is met psychologen, orthopedagogen en andere deskundigen.

  • Stichtingen

- Balans
balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD.

De landelijke vereniging komt op voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.
Balans biedt ouders actuele doelgerichte informatie en onderling contact. Balans behartigt tevens de collectieve belangen van ouders bij de overheid en bij relevante partijen zoals de zorg en het onderwijs.

http://www.balansdigitaal.nl/balans/wie-is-balans/


-Impuls
impuls & woortblind is een belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Ze streven een samenleving na waarin deze kenmerken deel uitmaken van de normale verscheidenheid tussen mensen.

Ze geven informatie en voorlichting, organiseren onderling contact, en vertegenwoordigen de belangen van onze leden waar dat nodig is.

het is essentieel mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun omgeving te overtuigen van de (eigen) kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. Op lange termijn streeft de vereniging naar een maatschappij waarin dit type aandoeningen deel uitmaakt van de normale variatie in de samenleving.
http://www.impulsenwoortblind.nl/over-ons/wie-we-zijn


- Mediant.
mediant kent een interne organisatiestructuur die gericht is op de hulpvraag van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychische of psychiatrische problemen.

http://www.mediant.nl/aanbod/onze_zorg

In dit filmpje wordt nog kort uitgelegd wat ADHD is: http://thuisarts.nl/video/adhd

Kahoot: https://create.kahoot.it/#user/e070638d-8af5-4214-...

Comment Stream