רס"ג-משימה

רבי סעדיה בן יוסף אלפיומי גאון (יולי 882 - 21 במאי 942) במצרים, שנקרא סעדיה הפיומי בקיצור,רס"ג היה איש אשכולות, מגאוני בבל, ראש ישיבת סורא

.הרס"ג נולד במצרים ומשפחתו עברה לבבל

באותו הזמן קרה מקרה שהיה עלול לפלג את היהדות הרבנית עצמה, וזאת עקב מחלוקת שפרצה , הוא בין חכמי בבל ובין חכמי ארץ ישראל

Comment Stream