הורדוס

עלייתו של הורדוס למלך יהודה

תאר את תולדות חייו של הורדוס

Comment Stream

View Older Posts
3 years ago
0

בנה להם ערים ומקדשים, כמו סבסטיה וקסריה.

3 years ago
0

איך הגן על עצמו ?

3 years ago
0

הוא בנה מבצרים במדבר יהודה, כמו מצדה, הירודיון...

3 years ago
0

איך חיזק את קשריו עם רומא ?

3 years ago
0

הוא בנה מקדשים, סייע לצבא הרומי באיזור, הזמין את המושלים בסביבה, סייע לממן בניה בפרובינקיות מחוץ ליהודה, העניק מתנות רבות לקיסר ולמשפחתו...

3 years ago
0

נא לצרף תמונות מחיי הורדוס, חפשו ברשת.

3 years ago
0
3 years ago
0

היי, זה ארוך. מי יקשיב לזה.
נא למצוא סרטונים קצרים עד 5 דקות

3 years ago
0
3 years ago
0

יפה, זה קצר ולעניין