Vad betyder orden?
Skriv orden i en mening på ett papper och ge till Anita!


påstående,  arbetsgivare,  öppet köp,  rabatt,  ångra sig,  tappa,  skynda,  spärra,  lägga pengar på,  rekommendera,  kreditupplysning,  rörlig kostnad,  sedel,  mynt,  totalt