His

1. demokrati er græsk og betyder folkestyrer, de betyder også at alle har ret til at bestemme.

2. Danmark fik sin første grundlov den 5. juni 1849.

3. Danmark blev styret af den enevældig Konge.

4.  15 procent af Danmarks befolkning fik stemmeret, og det var kun mændene over 30 år med husstand det fik stemmeret.

5.  De em f'er er Fruentimmer, Folkehold, Forbrydere, fjolser og Fattiglemmer.

6. Kongen var bange for foreningerne fordi at de vil have kongen af tronen.

7.  lovgivende magt: Folketinget og regeringen Kan fastsætte generelle retsregler.

    udøvende magt: regeringen kan anvende disse retsregler konkret i forhold til borgerne.

    dømmende magt: domstolene kan afgøre retstvister og pålægge straf.

8. Det var vigtigt for bønnerne så de var bevidste om dem selv og andre.

9.  lærene fik mundkurv fordi de vidste for meget, da de havde udannet sig så det var dem og præsterne der vidst efor meget men præsterne fik ikke mundkurv på.

10. systemskiftet fandt sted d. 24 juli 1901, de konservative parti højre som har været ved magten siden 1865 måtte overlade regeringsmagten til bonde partiet venstre.

Comment Stream

2 years ago
0

Godt arbejde!