Co jsme probírali ve fyzice

Shrnutí toho co jsme se učili – kapitola pohyb

Probírali jsme :

 • Pohyb a klid : Co je vzhledem k čemu a) v klidu b) v pohybu.A také druhy pohybů : rovnoměrný,přímočarý,nerovnoměrný,křivočarý.
 • Dráha a rychlost : Co znamenají jednotlivé zkratky :t = čas , v = rychlost ,

  s = dráha, a počítali jsme různé příklady.

 • Rychlost rovnoměrného pohybu : Příklady a převádění m/s na km/h a obráceně, a různé slovní úlohy.
 • Dráha rovnoměrného pohybu : Slovní úlohy
 • Pohyb vzhledem k čemu : pracovní list
 • Pracovní list na rychlost ,dráhu a čas při rovnoměrném pohybu 2
 • Běh a povolená rychlost: počítání rychlosti běhu
 • Půměrná rychlost: pracovní list
 • Hledání v jízdním řádu na internetu
 • Hledání v papírovém jízdním řádu : Příklady
 • Pracovní list – grafy závislosti na čase