זיהום הים-עבודה בגיאוגרפיה
Sea Pollution-geography working

זיהום הים והחופים

הסיבות לכך שחופי הים מזוהמים נובעים לרוב מפסולת שמושלכת לים או פסולת שאנו משאירים על החוף הפסולת נסחפת לים ואחר כך נפלטת שוב לחוף. מקור הפסולת הנוסף גם מאוניות ספינות וכלי שיט המשליכות את הפסולת אל הים

לכל פסולת שאנו משליכים לים או משאירים על החוף יש זמן רב עד שהם מתכלים ובמשך הזמן מצטברת עוד ועוד פסולת כך שהחופים מתמלאים ועד שיעלנו יכולים לעבור חודשים, שנים ואפילו מאות שנים עד שהחוף יהיה נקי

למשל, עטיפת נייר, יכולה להתכלות תוך שבועיים עד חודש, ולעומתה לקופסת פלסטיק ייקח 450 שנה להתקלות ולהעלם מהחופים

:הזיהום פוגע בחיות שניזונות מהצמחייה והדגים שנמצאים בתוך מי הים לדוגמא

האלבטרוס, שצד את כל מזונו בים. רואה ממרום מעופו בפלסטיק הצף טרף פוטנציאלי, צולל במהירות, תופס אותו ואוכל. פעמים רבות נתקע הפלסטיק בקיבתו, סותם אותה וגורם למותו כתוצאה מרעב. גם צבי הים, יונקים ימיים, דגים וחסרי חוליות נפגעים מהפסולת שבים.

"תכנית "חוף נקי

בשנת 2005 יזם אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה את תכנית ”חוף נקי“ עקב ההזנחה המתמשכת של החופים. בין השנים 2005 ל-2009 השקיע המשרד כ-12 מיליון ₪. מטרת התכנית היא שמירה על חופים נקיים. התכנית נועדה להביא לשיפור והקטנת הזיהום

Comment Stream