Elektromotor

= stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou energii

má 3 hlavní části:

Elektromotor se používá do vysavačů, v tramvajích, autách na dálkové ovládání aj....

  1. stator= nepohyblivá část a bývají na ní upevněny cívky vinutí s magnetickým obvodem
  2. rotor = pohyblivá část stroje se magnetickým obvodem, hřídelí a vinutím
  3. komutátor- zajišťuje přepínání směru do rotorových cívek tak, aby byla napájena vždy cívka pod aktivním pólem a byla dosažena co největší účinnost stroje

Měření střídavého proudu a napětí

proud měříme ampérmetrem

napětí měříme voltmetrem

Rozvodná síť

U stožárů se napětí zvýší na 110 kV a poté se ve dvou transformátorech opět sníží.

Transformátory

Slouží k přenášení elektrické energie z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce

skládá se ze tří hlavních částí: Z vinutí, magnetického obvodu a izolačnímu systému

vzorec pro vypočítání transformačního poměru: N2:N1

N1= cívka primární

N2= cívka sekundární

Pokud je výsledek více než 1, jedná se o transformaci nahoru, pokud je výsledek méně než 1, jedná se o transformaci dolů.

Příklad:

N1= 200

N2= 4000

N2:N1= p (p= podíl počtu závitů v jednotlivých cívkách)

4000:200= 20        Odpověď: Jedná se o transformaci nahoru.

Střídavý proud

= elektrický proud, který se s časem pravidelně mění a jeho průběh můžeme znázornit sinusoidou

veličiny popisující střídavý proud:

Perioda= doba, za kterou se průběh střídavého proudu začne opakovat

značka: T

jednotka: 1 s

Frekvence= počet period za sekundu

značka: f

jednotka: Hz (hertz)

Comment Stream