Trebíc

Bazilika sv. Prokopa a zidovská ctvrt

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť

Na seznam UNESCO byla zapsána v roce 2003
Původně byla bazilika sv. Prokopa zasvěcena Panně Marii. Poté byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívána církví. K nejcennějším částem baziliky patří krypta s původní, více než 700 let starou výdřevou stropu. Současnou podobu interiéru baziliky vytvořil Kamil Hilbert v letech 1924-1935.

Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvím soužití Židů a Křesťanů. Židovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více jak 120 obytných domů. Přední synagoga dnes slouží jako modlitebna Československé církve husitské. Původní židovský hřbitov byl v 17. století přemístěn na severní svah kopce Hrádek, kde je dnes k vidění kolem 3 000 kamenných náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1631. Součástí hřbitova je také obřadní síň z roku 1903.

Comment Stream