Mediawijsheid Competenties

Daniël van der Putten, MR1A

hieronder licht ik mijn mediakennis/wijsheid toe doormiddel van verschillende onderdelen, en daarbij een niveau kies. het "laagste" is niveau is 1, het hoogste 4.

bij elk onderdeel kies ik een niveau, en licht toe waarom ik denk dat ik op dat bepaalde niveau zit.

B1 niveau 3, omdat ik ervan bewust ben dat het medialandschap de afgelopen 30 jaar explosief is gegroeid, en dat we sinds die tijd in een stroomversnelling van nieuwe technologieën, en dat het mediagebruik alleen maar meer groeit en in de maatschappij wordt geïmplanteerd wordt.

s = ja, het gaat over de verandering van technologie om ons heen

m= nee, het is niet meetbaar

a= het is bestemd voor de mensen die nog niet veel weten van technologie

r= ja, het is haalbaar om je ervan bewust te worden

t= het is niet tijdgebonden

B2 niveau 2, omdat ik (nog) geen verstand heb van de formats en de techniek die achter de meeste media zitten, maar ik begrijp wel welke doelen mediaproducenten proberen te behalen.

s= ja, het gaat over de techniek die achter de media zit, en de doelen die mediaproducenten proberen te halen

m= het is niet meetbaar

a= het is bestemd voor mensen die nog niet veel weten over hoe media wordt geproduceerd, en welke doelen mediaproducenten proberen te halen

r= ja, het is haalbaar

t= voor het einde van deze opleiding

B3 niveau 4, omdat ik (bijna) altijd inzie wat voor maatschappelijk doel er geprobeerd wordt te behalen, en ik zie hoe de media de cultuur en denkwijze van mensen kan veranderen.

s= het gaat over hoe verschillende media een maatschappelijk proberen te halen, of de denkwijze of cultuur proberen te veranderen.

m= nee, het is niet meetbaar

a= de doelgroep is mensen die niet weten wat de gedachte achter bepaalde dingen in de media is.

r= ja, dit is makkelijk haalbaar

t= is al bereikt voor mijzelf

G1 niveau 3, omdat ik veel media gebruik op verschillende platformen, en regelmatig game.

s= het gaat over het gebruik van verschillende mediaplatformen

m= geen exacte cijfers, maar in ieder geval een paar verschillende soorten media

a= het is voor mensen die nog niet echt thuis zijn in de verschillende soorten media

r= ja het is makkelijk haalbaar

t= voor mij is het doel al bereikt

G2 niveau 4, omdat goed weet waar ik wat voor moet gebruiken.

s= het gaat erover dat je weet welk programma je bij wat moet gebruiken

m= nee, niet echt

a= het is bestemd voor mensen die nog niet zo lang een computer gebruiken

r= ja, het is voor de meeste mensen haalbaar

t= voor mij is dat doel al bereikt

C1 niveau 2, omdat ik alleen sociale media gebruik om dingen te uploaden.

s= hoe je de sociale media gebruikt

m= nee het is niet meetbaar

a= het is voor mensen die nog geen sociale media gebruiken

r= nee want er is niet echt een doel

t=  er is geen tijd aan gebonden.

C2 niveau 2, omdat ik niet veel meer doe met sociale media dan dat, en ik creëer ook niet echt eigen content.

s= of je media ook gebruikt om je eigen dingen te publiceren

m= nee, het is niet meetbaar

a= het is voor mensen die geen content creëren

r= ja het is haalbaar

t= voor het einde van de opleiding

C3 niveau 2, omdat ik de meeste sociale media zoals facebook gemiddeld vaak gebruik.

s= hoevaak je sociale medie gebruikt

m= ja

a= het is voor mensen bestemd die nog geen sociale media gebruiken.

r= ja, het is haalbaar

t= voor mij is mijn sociale media gebruik genoeg

S1 niveau 3, omdat ik begrijp hoe je mediagebruik invloed op je leven kan hebben.

s= hoe media invloed kan hebben op je leven

m= niet meetbaar

a= mensen die zich daar niet bewust van zijn

r= ja, het is haalbaar

t= voor mij is het al bereikt

S2 niveau 3, omdat ik goed weet hoe de meeste, zowel prive en professioneel moet.  

s= hoe je dingen op de computer moet doen zowel prive als professioneel

m= ja, als je bijv. een bepaald aantal dingen kan doen

a= het is voor mensen bestemd die niet weten hoe ze professionele zaken op de computer moeten doen

r= ja het is haalbaar

t= voor mij is het doel al bereikt voor het grootste deel, maar wat ik nog niet weet voor het einde van het jaar

Comment Stream