PDl

Wassen, aankleden en voeden.


3 aandachtspunten:
- zo min mogelijk belastend voor de zorgvrager
- alleen wassen
- verzorgend wassen met was en joy.
- aankleden op bed  

Tips:
- aangename temperatuur op de kamer.
-  vermijden van snelle bewegingen.
-een zorgvrager op de pdl manier alleen verzorgen
- aangepaste kleding - zorgvrager veel aanraken  

Wassen.
Bij PDL worden mensen vaak geholpen door één persoon. Je maakt gebruik was en joy washandjes, dit is minder belastend voor de zorgvrager. Neem tijd voor de zorgvrager. Zorg ervoor dat de zorgvrager ontspannen is. De zorgvrager veel aanraken, zodat de zorgvrager zich veilig voelt. Je kunt een muziekje gebruiken dit is rustgevend voor de zorgvrager.  

Aankleden: Het aan- en uitkleden van een passieve zorgvrager verloopt meestal moeizaam. Dit kan veroorzaakt worden door allerlei bewegingsbeperkingen, psychische weerstand ( angst), pijn, maar ook door vaak minder makkelijke kleding ( te strak, niet rekbaar ). Ook tijdens het dragen van kleding treden vaak problemen op , zoals het omhoogschuiven van kleding, het uittrekken van kleding op ongepaste tijden, het plukken aan incontinentiemateriaal. Vaak word daarom gebruik gemaakt van aangepaste kleding met klitteband of ritsen, dit is makkelijker om aan te trekken. Dit kost de zorgvrager ook minder moeite.

Voeden.Gevoed worden is voor passieve, zorgafhankelijke mensen een enkele malen per dag terugkerende ervaring. Een rustige, overzichtelijke en vriendelijke omgeving is erg belangrijk tijdens de maaltijd. Vaak komen problemen bij voeding voor zoals het weigeren, niet doorslikken of uitspugen van voedsel.Ook hierbij past een individuele benadering.Van belang is dat de
zorgverlener zich bewust is van het plezier dat de patiënt beleeft aan eten en drinken. Ook is bij het voeden de persoonlijke benadering van de hulpverlener van groot belang (op ooghoogte erbij zitten en de aandacht op de patiënt gericht). Een dergelijke houding bevordert het contact en stimuleert de zintuiglijke activering.Hoewel PDL eigenlijk gericht is op passiviteit, is primaire activering een essentieel aandachtspunt.
Via de zintuigen kunnen de bewoners immers reageren of ze dingen prettig vinden of niet. Op deze wijze wordt een gevoel van veiligheid en geborgenheid van de patiënt geoptimaliseerd. Vermijd snelle bewegingen. Niet te veel praten, zodat de zorgvrager in rust kan eten.

Comment Stream