Samuel F. B. Morse

Telegraf

Historie telgrafu

- autor: Samuel F. B. Morse.

- V roce 1832 přišel na myšlenku vynalézt elektromagnetickou telegrafii a novou abecedu.
- vynalezl ho v roce 1837 nebo 1838.     

- Na začátku roku 1836 sestavil jeho telegrafické nahrávky.

- neúspěšný pokus také následoval v roce 1836.

- 1836  dokončil svůj první prototyp telegrafu

- Leonard Galeov navrhl mezi lety 1836 -1837 Samuelovi pár zlepšení   

- V roce 1838 Morse změnil telegrafický kód = Morseova Abeceda

- Samuel Finley Breese Morse zemřel v dubnu 1872

- Užití Morseovy abecedy                                                     

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Comment Stream