Једначине са сабирањем и одузимање

понављање

Поновићемо основна правила решавања једначина у вези са сабирањем и одузимањем :)

Comment Stream