Jonavos"Neries"pagrindine mokykla

2012-2013 m.m.

Mokyklos muziejus

Mokyklos MUZIEJUS  įkurtas 2005 metais. Jis įkurtas ir veikia istorijos (317 ir 319 kab.) patalpose. Muziejų sudaro trys  skyriai: Mokyklos bendruomenė, Švietimo istorija, Etnografinė seklyčia.

Muziejaus paskirtis domėtis, dalyvauti, fiksuoti svarbiausius Mokyklos bendruomenės įvykius; kaupti, sisteminti ir publikuoti su mokykla susijusią informaciją. Per   mokinių praktinę  veiklą  ugdyti pažinimo, iniciatyvumo ir  kūrybingumo, komunikavimo kompetencijas.Mokyklos Muziejus turi parengęs ir vykdo edukacines programas: "Mokykla seniau ir dabar"( 5-6 kl.) ,                                 "Mūsų "Neries" mokykla"(7-8 kl.)

Mokyklos muziejus savo veiklą vykdo per neformaliojo ugdymo būrelį  "Mokyklos muziejininkai", kurį gali lankyti visi norintys 5-10 klasių mokiniai.


Muziejaus būrelio nariai yra mokomi parengti naujas ekspozicijas, aprašyti įvykus,

Comment Stream