אנשים נראים שונים אבל הם תמיד יהיו שווים  

!!! דיי לגזענות

Comment Stream