Ilse Verschoor
Mediawijsheid  

Competentie niveau's

wat weet ik van media

 • B1 Bewust zijn van de medialisering van de samenleving: ( niveau 3) Weet de meer evidente effecten van het toenemend mediagebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals: het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons af komt, etc.
 • B2 bergijpen hoe media gemaakt worden: (niveau 2) Herkent veelgebruikte standaardtechnieken. Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren.
 • B3 zien hoe media de werkelijkheid kleuren: (niveau 3) Herkent wanneer mediaboodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken
 • G1 software en toepassingen gebruiken: (niveau 2)  Gebruikt e-mail, internet, mobiele telefoon en sms frequent. Heeft een profiel op een of meerdere sociale netwerken. Speelt verschillende games. Upload af en toe eigen content. Wacht, bij het uitproberen van meer innovatieve mediatechnologieën, af op wat anderen in de eigen omgeving doen.
 • G2 Oriënteren binnen mediaomgevingen: (niveau 2) Kan zich oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten en/of toepassingen op lineaire wijze met elkaar verbonden zijn (zoals bij een game binnen een sociaal netwerk, de koppeling tussen fotocamera en pc, of softwarepakketen vandezelfde fabrikant).
 • C1 Informatie vinden en verwerken: (niveau 2)Kan de betrouwbaarheid van informatie beoordelen. Kan de aard van informatiebronnen inschatten: weet bijvoorbeeld informatieve bronnen van entertainmentbronnen te onderscheiden.
 • C2 Content creeren: (niveau 2) Verstuurt tweets. Plaatst eigen
  content op een of meerdere
  sociale netwerksites. Uploadt
  foto’s en video’s. Kan content
  delen via e-mail en sms.
 • C3 Participeren in sociale netwerken: (niveau 3)Heeft een bewust vormgegeven
  profiel op een of meerdere
  sociale netwerksites. Deelt
  interessante en vermakelijke
  content, zowel in persoonlijke
  als professionele contexten.
  Reageert alert en constructief
  op posts van anderen, en houdt
  zo de community levendig en
  interessant. Kan nieuwe online
  relaties aangaan en bestaande
  relaties koesteren.
 • S1 Reflecteren op het eigen media gebruik: (niveau 3) Beseft hoe het eigen
  mediagebruik invloed heeft
  op de eigen levensstijl. Kan
  analyseren hoe de eigen
  mediaconsumptie van invloed
  is op de eigen kijk op de wereld
  (‘je bent wat je surft/kijkt/
  speelt/downloadt’).
 • S2 Doelen realiseren met media: (niveau 2) Weet wanneer welke
  toepassingen meerwaarde
  hebben bij het realiseren van
  persoonlijke doelstellingen
  en kan deze effectief inzetten
  (zoals bij het verkopen van
  tweedehands spullen of het
  vinden van een partner).
 • B1 Om me zelf er bewuster van te laten worden van de medialisering ga ik proberen om gebruik te maken van nog meer platforms. Ik hoop dat ik dit binnen een week heb bereikt.
 • B2 om meer te weten te komen over hoe media gemaakt wordt ga ik dus net zoals bij B1 nog meer gebruik maken van verschillende media platforms en nieuwe technieken uitproberen.
 • B3 Ik ga proberen om interviews te kijken en doormiddel van die interviews zien of ik kan herkennen wanneer het een vooroordeel is of een rolpatroon, enz.
 • G1 Ik wil voor het einde van deze maand dan ein-de-lijk mijn blog op starten die ik al jaren in mijn hoofd heb maar het niet echt durf. Door deze blog kom ik waarschijnlijk meer te weten over software toepassingen.
 • G2 Ik ga hier meer van leren omdat ik dit school jaar veel hier mee ga werken.
 • C1 Door nieuwe opdrachten van school te krijgen moet ik natuurlijk meer op onderzoek gaan naar mediabronnen en om zeker te weten dat de informatie betrouwbaar is ga ik oefen om op verschillende informatiebronnen over te schakelen.
 • C2 Wanneer ik mijn blog heb zal ik meerdere artikelen, foto's en filmpjes moeten publiceren dus uiteindelijk wordt je daar wel beter in.
 • C3 Ik ga wil meer mijn mening gaan geven via het media en dat kan zeker binnen een week.
 • S1 Om te reflecteren op mijn eigen media gebruik zal ik via social media sites nog meer mijn mening moeten geven en  de interactie tussen andere bevorderen.
 • S2 Om beter te weten hoe ik de doelgroep moet bereiken ga ik meer opletten in de lessen van Fred Voss.

Voor de herfstvakantie gaat het me lukken om met alle competenties een niveau omhoog te gaan.

Comment Stream