Kroměříž

Zámek a zahrada

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Její hlavní část byla vybudována podle projektu císařského architekta Giovanni Pietro Tencally mezi léty 1665–1675. Ani pozdější úpravy architektů zvučných jmen, Antona Archeho v 19. století a Pavla Janáka ve 20. století, jí nijak neubraly na originalitě a atmosféře doby svého vzniku.

Labyrinty zelených stěn spolu s 244 m dlouhou Kolonádou, dvěma historickými skleníky, centrálním pavilonem (Rotundou), květinovou a sochařskou výzdobou nabízí i dnes mnoho překvapujících a neopakovatelných zážitků.

Proč památka UNESCO?

V roce 1995 byl mezi Národní kulturní památky České republiky a od prosince 1998 na Listinu světového přírodního a kulturní dědictví UNESCO zapsán komplex nádherných zahrad a arcibiskupský zámek v Kroměříži s mimořádně zachovalými interiéry.

Kroměříž byla původně trží osadou na křižovatce obchodních cest, ve 13. století byla povýšena na město a během své dlouholeté historie poznala i náboženské války následované obdobími obnovy města. Postupem času, zejména po roce 1848, kdy sem byl z Vídně přeložen ústavodárný říšský sněm rakouské monarchie, vzniklo z Kroměříže centrum duchovní kultury a umění, kam se každoročně vrací turisté nejenom z Čech.

Comment Stream