רבי סעדיה גאון נולד בשנת 882 לספירה, בפיום שבמצרים אבל לאחר מכן הם עלו לארץ ישראל

בא"י הוא נחלק עם בן מאיר באיזה יום חוגגים את הפסח

הרס"ג אמר שזה רק ביום שלישי ולעומתו בן מאיר טען שחוגגים את הפסח ביום א

הרס"ג פתר (ניצח) את המחלוקת ע"י זה שהוא כתב שני ספרים שמוכיחים שטענותיו של בן מאיר הם חשבונות מוטעים ושמאז שהתבטלה הסנהדרין, סודות עיבור השנה עברו לחכמי בבל

הרס"ג כתב המון ספרי קודש וביניהם: פירוש בערבית לתורה, ספרי הלכה בערבית, "אמונות ודעות" ועוד

שתם זמנו של הרס"ג "החליפו" אותו רב שרירא ובנו רב האי שגם היו הגאונים האחרונים שפעלו 50 שנה לאחר מות הרס"ג

Comment Stream