Onderwijsinnovatie op
daltonbasisschool 't Otterke

In deze tackk wil ik graag laten zien wat ik wil gaan ontwikkelen op
daltonbasisschool 't Otterke tijdens het 2e gedeelte van deze opleiding.

Waarom?
Op daltonbasisschool 't Otterke is er geen ICT-beleidsplan. Ik wil een ICT-beleidsplan gaan schrijven. Dit ICT-beleidsplan komt tot stand door in overleg te gaan met het team. Ik wil dat dit beleidsplan gedragen wordt door het team en dat alle leerkrachten zich ook houden aan de gemaakte afspraken. Ook wil ik dat er meer nagedacht wordt over Mediawijsheid, inzet skoolmates, mogelijkheden van ICT.

Hoe?