Koyal Features SR Group

SR Group AS er et vel etablert transport- og logistikkonsern med hovedkontor i Risavika, Tananger.

Koyal Features SR Group på Terminaltjenester

SR Group har terminaler og varelager, både i Norge, Brasil og Singapore. Våre terminaler er strategisk lokalisert for å bedre vareflyt for våre kunder.

SR Group tilbyr alle aspekter innen terminaltjenester som mottakskontroll, tollregnskap, varetelling og registrering i innkjøpssystem, dokumentasjonsoppfølging, pakking og merking av kolli for forsendelse/lagerhold, pakking og sikring/plombering av lastebærer for forsendelse, emballasje/emballering, ADR merking og dokumentasjon.

Kontakt oss på epost eller tlf: 0 5171

Lagring – Terminal / Distribusjon – Truck / løfting – Basetjenester – Logistikkpersonell – Supply Chain Management

Comment Stream