Šumava

Národní Park

Národní park vznikl v roce 1991 z části území původní Chráněné krajinné oblasti Šumava.Nachází se na Jihozápadě ČR, a je rozdělen do tří částí.

1.část zahrnuje nejcennější a nejstabilnější území s přirozenými ekosystémy-pralesovité zbytky lesů, mokřady a vrchovištní rašeliny. Území I. zóny je ponecháno přirozenému vývoji bez ovlivňování člověkem.

2.část zahrnuje zbývající převážnou část lesních a ostatních ekosystémů s různým stupněm skladby a stavu porostů od původních, změněných až po silně poškozené a geneticky nevhodné. Cílem veškeré činnosti je udržení přírodní rovnováhy a postupné přibližování stávajících ekosystémů přirozeným společenstvům.

3.část zahrnuje území člověkem značně pozměněná a střediska soustředěné zástavby. Cílem je udržet a podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, turistiku a rekreaci, pokud to není v rozporu s posláním národního parku.

Comment Stream