Ni una mica de gracia

Vivències quotidianes d'un pardalango foraviler


Arxiu · Vida i miracles · Galeria


EN PAUL I EN RINGO:

Ara faré una panoràmica d'aquets darrers fets succeïts recentament per mor de sa porcella rostida en es forn de llenya de can Pep. Per això vos deman comprensió i una mica de paciència.Amb una resposta inmediata i sense romprer-te ses banyes.

Amb totes aquestes històries no massa recunescudes un no sap cap a on apuntar s'escopeta, i no caure en ets errors tan freqüents per aquestes tresques.

No insistirem més en aquests detalls, aparentement intrascendents, encara que ja sabem que pesen més de lo que habitualment se sol pensar.

locomia

Comment Stream