Sloup Nejsvětější Trojice

(Olomouc)

„Ke cti a slávě Boha všemohoucího, Panny Marie a světců postavím sloup, který svou výškou a nádherou nebude mít rovného v žádném jiném městě.“

Sloup Nejsvětější Trojice je se svými 35 metry největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě, a tak není divu, že byl v roce 2000 zařazen mezi památky světového kulturního dědictví UNESCO.

Olomoucký monument v barokním stylu byl postaven ke slávě Boží, v letech 1716 až 1754 Václavem Renderem. Do Seznamu světového dědictví UNESCO, se sloup dostal v roce 2000 na 24. zasedání Výboru pro světové dědictví.

↑ Dokument České televize o již jmenovaném sloupu.

Sloupu dominují pozlacené měděné sochy již jmenované Trojice doprovázené s archandělem Michaelem na vrcholu a Nanebevzetí Panny Marie pod nimi. Trojpatrová základna sloupu, která je obklopená dalšími 18 sochami svatých a 14 reliéfy.

Na nejvyšším patře stojí svatí spojení s pozemským životem Ježíše.

Sloup se tyčí nad katedrálou Nejsvětější Trojice.

Sloup Nejsvětější Trojice je od roku 2002 zobrazen na známce o hodnotě 14,-Kč.

Sloup stojí na Horním náměstí v Olomouci.

KONEC)

Comment Stream