אמנות של גוטמן
Elliot Shine

אמנות של גוטמן, אנו יכולים לראות את העיר העתיקה של ירושלים במדבר, בחלק הקדמי של הציור אנו רואים עץ רימון. אני בחרתי את הציור הזה, כי אני חושב שזה קשור לעם היהודי והחיים הדתיים. אולי זו הייתה תמונה של עם ישראל כאשר הם נדדו במדבר כדי להגיע לארץ כנען. גוטמן ודאי היה בוחר ברימון כי זה מייצג את תרי"ג המצוות של היהודים. אני גם ממש אוהב את צבעים רבים של הציור. גוטמן אולי רצה להראות את היופי של העיר העתיקה ושל היהודים עם הרבה צבעים אלה. זהו גם רקע נחמד מאוד, עם הירח זורח על העיר בשמים בהירים.

Comment Stream