שם המדינה
שער 2 - טופוגרפיה ונופים

שמות חברי הקבוצה: כל דבר שאני אשנה... נשמר אוטומטית

מידע על המקום - פירמידה

תקציר מעניין על העיר שבחרתי