Ludwig van Beethoven

byl významný německý hudební skladatel, dovršitel první vídeňské školy klasicistní hudby.¨

V průběhu svého života rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky do svého individuálního hudebního stylu a otevřel tak dveře nové hudební epoše – romantismu.

V průběhu svého života rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky do svého individuálního hudebního stylu a otevřel tak dveře nové hudební epoše – romantismu.

Ludwig van Beethoven se narodil pravděpodobně 17. prosince 1770 V bonnu

Byl druhorozeným synem Johanna van Beethovena a ovdovělé Marie Magdaleny Leym roz

učitelem mladého Ludwiga byl jeho otec, po několika letech despotické výchovy a nucení do hraní na klavír dostal Ludwig větší volnost.

Ludwig van Beethoven žil od roku 1792 trvale ve Vídni a studoval zde u významných hudebních skladatelů: Josepha Haydna, Antonia Salieriho, Johanna G. Albrechtsbergera a Johanna Schenka.

Přibližně od roku 1795 se začínaly projevovat jeho problémy se sluchem

Po dlouhodobých potížích podstoupil Beethoven v prosinci 1826 operaci břicha a o čtyři měsíce později zemřel (ve věku 56 let)

Existuje mnoho domněnek o Beethovenových chorobách

Comment Stream