De geschiedenis van de computer

De geschiedenis van de computer begint met de geschiedenis van het rekenen. Vanouds hebben mensen hulpmiddelen ontwikkeld voor berekeningen die niet gemakkelijk uit het hoofd gemaakt konden worden, zoals de kerfstok en het telraam . Toen de behoefte aan berekeningen steeds complexer werd ontwikkelde men tabellen met hulpgegevens . Ook de rekenliniaal was een uitvinding om het rekenen makkelijk te maken.

Comment Stream