הנרייטה  סאלד
                                1945- 1860
                     

                                                                                                           :בחרנו בדמות זאת מכיוון

שהיא דמות מופת בעיננו והיא מראה כמה אישה יכולה להשיג ולעשות למרות שאז לא היה מעמד לנשים.

:היא כל כך חשובה שקראו על שמה את

כפר סאלד בגליל העליון המזרחי, מוסדות ורחובות בערי הארץ .

היא הייתה מייסדת בית חולים הדסה, היא הייתה חברה בארגון הציוני

ועל שמה הקימו את יום המשפחה.

היא הקימה את בית

החולים הדסה, היא טיפלה באנשים שסבלו מרדיפות וחינוך הנוער. משנת 1927 היא הייתה חברה בהנהלה הציונית, ניהלה את מחלקת החינוך והבריאות ואחר כך את פעולות העזרה הסוציאלית מטעם הוועד הלאומי.

:תמונה של הנרייטה

Comment Stream

2 years ago
0

הנרייטה סאלד נולדה בארצות הברית, ושם גדלה ופעלה בתחומי החינוך והתרבות היהודית.
במסגרת פעילותה הקימה בית ספר ערב – חידוש גדול באותה תקופה – למהגרים יהודים ממזרח אירופה. ביקוריה בארץ ישראל בשנים 1909, 1912 עוררו אותה לפעילות ציונית: לאחר שראתה מקרוב את העוני והמחלות ששררו בארץ ישראל, יזמה את הקמת ארגון "הדסה" במטרה להביא לארץ שירותי רפואה וסיוע.
בשנת 1920 התיישבה הנרייטה סאלד בארץ, וכעבור 10 שנים נבחרה לעמוד בראש השירות הארצי לעבודה סוציאלית של ההנהלה הציונית. הנרייטה סאלד הקימה את בית הספר הראשון לעובדות סוציאליות בארץ ישראל, ייסדה בית ספר מקצועיים ועסקה בשיקום נוער עבריין.
בשנת 1933 מונתה למנהלת עליית הנוער – וזכתה לכינוי "אם היישוב".
קיבוץ כפר סאלד שבגליל העליון ומכון סאלד למחקר מדעי ההתנהגות בירושלים נקראים על שמה.
הנרייטה הייתה מחנכת, סופרת ומעורבת בבעיות של החברה בארץ. היא הקדישה את חייה לשני דברים עיקריים: טיפול באנשים שסבלו מרדיפות וחינוך הנוער. עמדה בראש מוסד 'עליית הנוער'. ארגון זה העלה בני נוער ממקומות שונים ברחבי העולם שסבלו מרדיפות בזמן מלחמת העולם השנייה. בארץ טיפלו אנשי הארגון בבני הנוער שהגיעו ללא משפחותיהם.
הנרייטה ייסדה ארגונים רבים: את הסתדרות הנשים הציונית 'הדסה', את השירות הרפואי 'הדסה' ואת הסתדרות נשים עבריות לעבודה סוציאלי הנרייטה נולדה בארצות-הברית בשנת 1860. כבר כנערה פעלה בקרב המהגרים היהודים באמריקה, בייחוד בתחום החינוך והטיפול בילדים. היא פעלה גם בתנועה הציונית.
משנת 1927 הייתה חברה בהנהלה הציונית. ניהלה את מחלקת החינוך והבריאות ואחר כך את פעולות העזרה הסוציאלית מטעם הוועד הלאומי. החל משנת 1933 ארגנה את מפעל 'עליית הנוער', שהוא שיא פעולותיה ובראשו עמדה עד יום מותה בירושלים, בשנת 1945.
על שמה - כפר סאלד בגליל העליון המזרחי, מוסדות ורחובות בערי הארץ .ת רפואית ועוד .