O automóbil accidentado

Allariz, 8 de febreiro de 2013

A noite do oito de febreiro, as cinco da mañá, un automóbil de cor vermello veña un pouquiño lanzado e colleu a curva da miña casa, onde temos diante un regato, e foi dereitiño a el. A rapaza do seu interior saíu polo seu propio pé, o automóbil quedou moi danado e tivo que vir a grúa para quitalo. As pedras da ponte quedaron danadas.

Xurxo 1º A