Ia menunjukkan nilai daya tahan.

Adakah kamu akan menunjukkan nilai yang sama? Mengapa?

Saya akan menunjukkan nilai yang sama kerana dalam hidup, tidak ada jalan pintas kepada kejayaan.

Mengapakah nilai daya tahan penting dalam kehidupan?

Nilai daya tahan penting dalam kehidupan kerana ramai orang akan memutus asa dengan cepat.

Berikan  situasi yang memerlukan kamu bersifat daya tahan

Apabila anda bosan dengan hidup.

Jelaskan bagaimana gambar ini mengajar nilai?

Comment Stream

3 years ago
0
3 years ago
0

jangan jadi seperti anjing ini , tiada nilai daya tahan langsung dalam dirinya

3 years ago
0
3 years ago
0

Gambar ini sesuai untuk nilai daya tahan. Nilai lain yang boleh diperolehi adalah nilai tolong menolong. Kita harus menolong orang yang kurang berkemampuan atau mempunyai serba kekurangan dalam hidup mereka.