אנטילופת ביירה

                    .אנטילופת ביירה (מכונה בקיצור ביירה) היא חיה מדברית המצויה בצפון קרן אפריקה

  כיצד היא מתאימה את עצמה לסביבתה המדברית? אנטילופת הביירה מתאימה את עצמה לסביבתה בכך שיש לה קרניים קצרות מאוד דמויות קוצים בכדי שתוכל להתחבאות בעשב*

רגליה האחוריות של הביירה ארוכות יותר מרגליה הקדמיות כך שזינוקיה גדולים יותר*

Comment Stream