Framtidens lärande 2015- mina mässreflektioner

Några korta reflektioner från Framtidens lärande mässan:
- politik-skolkontor-verksamhet måste vara eniga om att det är dags nu
- vi ligger inte långt framme vad gäller digitalisering av skolan i min kommun
- med Ipads 1:1 går den pedagogiska utvecklingen snabbt
- datalogiskt tänkande - alla behöver inte bli programmerare men att förstå datorer/programmering bör vara en rättighet i framtidens samhälle
- "maker"kulturen kommer starkt och där krävs digital kompetens
- kollegialt lärande nyckeln men det behövs strukturer för detta
- det är dyrt med PC
- motivation, motivation, motivation
- skolan ska skapa producenter inte konsumenter
- digitaliseringen av skolan har tagit konstigt lång tid

- det räcker med information och samtal nu - dags att vi tar tag i utmaningarna - börjar göra/förändra vår verksamhet

/Dan ITpedagog i Umeå