Bedřich Smetana

- byl  významný český hudební skladatel Období romantismu

-  v mládí se věnoval hudbě

- na klavír a kompozici

- 1847 působil v Praze jako koncertní klavírista a hudební pedagog

- V padesáti letech zcela ohluchl, ale i po ztrátě sluchu dokázal složit řadu vrcholných děl

- osmi dokončenými operami různých žánrů položil základ českého repertoáru; největší popularity

- nejznámější cyklus symfonických básní Má vlast a smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“

- stal  za svého života předním reprezentantem české hudby a národní kultury

- ovlivnil následující generace českých skladatelů

- choroba se postupně zhoršovala a přešla v šílenství > zemřel v pražském ústavu pro choromyslné