Comment Stream

3 years ago
0
3 years ago
0

מרחקו של שבתאי מהשמש הוא 9.54 יחידות אסטרונומיות והוא משלים הקפה סביב השמש אחת ל-29.46 שנה. הוא השישי מבין כוכבי הלכת במרחקו מהשמש. הוא הכוכב השני שבין כוכבי הלכת שעשויים מגז)כוכבי הלכת הגזיים(
כוכב הלכת שבתאי נמצא בין צדק לאורנוס במערכת השמש.
משקלו הסגולי של שבתאי הוא הנמוך ביותר מכל כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו, קוטרו של שבתאי 120,500 ק"מ . . הוא מוקף בחגורת קרינה איומה.
הוא מורכב, ברובו, ממימן ומהליום .
. אטמוספרת שבתאי עשירה - 93% במסה במימן וענייה בהליום -6%, ביחס להרכב השמשי (27% הליום). שכבת העננים עשויה אמוניה וניתן למצוא בה גם מתאן, אתאן, אציטילן, פוספין, גבישי קרח מים וחומרים נוספים הנותנים לשבתאי את צבעו הכתמתם.
בכוכב הלכת שבתאי יש גם ירחים וגם טבעות.
התופעה הבולטת ביותר בשבתאי היא הטבעות המקיפות אותו מערכת הטבעות נטויה בזווית של 25.33 מעלות יחסית למישור ההקפה של שבתאי סביב השמש.
עובי הטבעות הוא ק"מ אחד, לכל היותר, והן מכילות גושי קרח קטנים, שחלקם אינם גדולים מאבן ואחרים קוטרם עד כמה מאות ק"מ. עד 2009 נצפו 7 טבעות ובשנת 2009 בעזרת טלסקופ מיוחד מצאו את טבעתו השמינית.
מספר הירחים המדויק של שבתאי קשה לקביעה. מבחינה טכנית, כל גוש קרח בטבעות יכול להיחשב כירח, ונקודת ההכרעה בין ירח לבין גוש קרח גדול אינה מדויקת. עד כה זוהו בוודאות שישים ושניים ירחים, ולחמישים ושלושה מתוכם ניתנו שמות.
ירחו הגדול ביותר הוא טיטאן, ולו אטמוספירה סמיכה המכילה בעיקר מתאן וחנקן והוא הירח היחיד במערכת השמש בעל אטמוספירה משמעותית משלו. ירחים גדולים נוספים הם פאן, אטלס, פרומתאוס, פנדורה, אפימתאוס, יאנוס, מימס, אנקלדוס, טתיס, טלסטו, קליפסו, דיוני, הלנה, ריאה, היפריון, יאפטוס, פובה, דפניס
מדעי נאס"א חושדים שעל הירח של שבתאי מתקיימת צורת חיים חדשה לחלוטין, ששונה בתכלית מהחיים שאנו מכירם על פני כדור הארץ. היצורים התגלו לאחר שבמספר מחקרים שנערכו בנושא התגלו תופעות מסתוריות שלא ניתנות להסבר כמעט בשום דרך אחרת. ע"פ הערכה, היצורים אינם צורכים מים ומסוגלים לשרוד גם בטמפרטורות קיצוניות.

3 years ago
0

אנחנו בחרנו את כוכב שבתאי בגלל שהטבעות שלו אינינו אותנו ושמנו שגדלו גדול ורצנו לדעת עד כמה .
(גודל)
כוכב שבתאי הוא השישי מבין כוכבי הלכת במרחקו מהשמש. כוכב הלכת שבתאי נמצא בין צדק לאורנוס במערכת השמש.
משקלו הסגולי של שבתאי הוא הנמוך ביותר מכל כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו, קוטרו של שבתאי 120,500 ק"מ . . הוא מוקף בחגורת קרינה איומה.
הוא מורכב, ברובו, ממימן ומהליום .
. אטמוספרת שבתאי עשויה : 93% במסה במימן וענייה בהליום -6%, מים וחומרים נוספים. לשבתאי יש צבע כתמתם.
בכוכב הלכת שבתאי יש גם ירחים וגם טבעות.
מספר הירחים המדויק של שבתאי קשה לקביעה. מבחינה טכנית, כל גוש קרח בטבעות יכול להיחשב כירח, ונקודת ההכרעה בין ירח לבין גוש קרח גדול אינה מדויקת. עד כה זוהו בוודאות שישים ושניים ירחים, ולחמישים ושלושה מתוכם ניתנו שמות.
מדעי נאס"א חושדים שעל הירח של שבתאי מתקיימת צורת חיים חדשה לחלוטין, ששונה בתכלית מהחיים שאנו מכירם על פני כדור הארץ. היצורים התגלו לאחר שבמספר מחקרים שנערכו בנושא התגלו תופעות מסתוריות שלא ניתנות להסבר כמעט בשום דרך אחרת. ע"פ הערכה, היצורים אינם צורכים מים ומסוגלים לשרוד גם בטמפרטורות קיצוניות.