חנה סנש
צנחנית בריטית
1921-1944
בן גוריון מזכרת בתיה
.™מגישים: עמית, איתן, יריב, טל

:בחרנו בחנה סנש כי
כי היא דמות חלוצית והיא נלחמה עבור שחרור היהודים בשואה

:קורות חייה
™חנה סנש הייתה אחת מתוך של שלושים ושלוה יהודים ארץ ישראלים ™התנדבה לצנוח באירופה כדי לעזור לפרטיזני לנסות ולהציל את הקהילות היהודיות ™בחודש מרס 1944 צנחה חנה סנש עם כמה מחבריה בקרואטיה ™הקבוצה הצטרפה לפרטיזנים אבל חנה נתפסה על ידי המשטרה שניסתה לחצות את הגבול להונגריה ™עברה עינויים קשים אך סירבה בכל תוקף להסגיר את חבריה ולבסוף הוצאה להורג והיא רק בת 23 ™ ™חנה סנש לא הייתה היחדה אלפי יהודיים מארץ ישראל התגייסו לצבא הבריטי ולחמו בגרמניה בשורות הבריגדה
העברית ™


:חנה סנש תרמה
ליהודים בכך שהיא נלחמה לשיחרור היהודים ונלחמה בנאצים

הצנחנית שלא שבה - סיפור על חנה סנש

Comment Stream