ČÁSTICE

Do částic patří : atomy, ionty, molekuly

Atomy: nejmenší částice hmoty
Ionty: jsou elektricky  nabité částice jsou kladný a záporný
Molekuly: skládá se ze dvou Atomu

Protony: má kladný elektrický náboj a jsou v jádře

Neutrony: jsou elektricky neutrálně nabyté a jsou v jádře

Elektrony: má záporný elektrický náboj

Sloučenina: sloučení prvků

Prvek: látka

Brownův pohyb: neustálý částic

Difúze:   promíchání částic

Pomáhají nám:  při psaní a při malování

Škodí nám: při hraní ve špíně, špína, vzlínání


   

 

Comment Stream