Ekologické mestá Európy

Ekologické mesto Štokholm : 2011

Fakty o Štokholme:

  • Počet obyvateľov: 800 000
  • 95 % populácie žije menej než 300 metrov od zelenej plochy
  • 10 % rozlohy mesta tvorí zavodnená plocha
  • Mesto vypúšťa o polovicu menej emisií skleníkových plynov na obyvateľa než celé Švédsko

Ocenenie "Ekologické hlavné mesto Európy" je podľa Inger Segelström veľmi dôležité, pretože vyzdvihuje ekologické iniciatívy, a tie zas zvyšujú informovanosť o ekologických opatreniach rôznych miest.Podobne sa na to díva aj Christofer Fjellner. "Viac než polovica svetovej populácie dnes žije v mestách a inšpirujúce príklady, ako môže urbanizácia ísť ruka v ruke s víziou udržateľnej prosperity, sú veľmi dôležité. Cena pre ekologické hlavné mesto preto musí byť nielen o ocenení víťaza, ale aj o inšpirácii pre iných," zdôrazňuje. Hlavné mesto Švédska podľa poslancov zvíťazilo kvôli viacerým rozbehnutým projektom. Segelström vyzdvihuje vyčistenie rieky, či zvedenie mýtneho pre automobily, čo prispelo k lepšej doprave v meste. Fjellner zas víta eko-rozmer uvažovania miestnych politikov. "Je dôležité si uvedomiť, že naše mestá netvoria len budovy, infraštruktúra a ľudia, ktorí tam žijú, ale aj okolité životné prostredie." Titul po Štokholme v roku 2011 prevezme nemecký Hamburg.

Ekologické mesto Francúzka : 2013

Fakty o Francúzku:

  •   Počet obyvateľov: 66,03 milióna

Francúzske mesto Nantes smeruje k výraznejšiemu znižovaniu emisií CO2 než sa Únia zaviazala. Aj preto mu Komisia udelila titul za zmeny v hromadnej doprave a za budovanie zelených priestranstiev.

Comment Stream