Pohyb-myšlenková mapa

Ve fyzice jsme se učili o pohybu a klidu,dráze a rychlosti, jízdních řádech a grafech.

Pohyb a klid - určujeme k čemu nebo ke komu je těloso v pohybu nebo v klidu. Pohyb dělíme na několik skupin: rovnoměrný, přímočarý, nerovnoměrný, křivočarý.Pohyb značíme trajektorií což je křivka (čára) která znázorňuje pohyb tělesa.

Dráha a rychlost- určujeme rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb.Také jsme se učili vzorce pro výpočet.Dráhu značíme písmenem S,rychlost V a čas T. Základní jednotka rychlosti je m/s- 1 m/s=3,6 km/h.

Jízdní řády

V jízdních řádech jsme vyhledávali odkud vlak nebo autobus jede, v kolik přijede na určité místo, kde nestaví a kolik ujede km.Co znamenají různé znaky v jízdních řádech.

Grafy

Z grafu můžeme vyčíst např. čas za který vlak urazí daný úsek, kdy vyjíždel a kdy dojel do cíle,jestli se míjel s ostatními vlaky a jestli někde čekal.Také jestli je to pohyb rovnoměrný nebo nerovnoměrný.Můžeme si vyhledat kolik metrů ujede za kolik sekund nebo naopak.

Comment Stream