DEĞERLERİMİZ

 Değişen ekonomik ve sosyo-kültürel etkenler, görsel medya ve sanayileşme beraberinde toplum normlarını da değiştirmektedir. Toplum normlarının değişmesi yaşamı kolaylaştıran dürüstlük, yardımlaşma, sevgi, saygı, özgüven, hoşgörü, empati, disiplin, sorumluluk, aile olabilme, öz bakım, birlikte yaşam  vb. kavramların da zayıflamasına neden olmuştur. Bu nedenle okullarımızda ve toplumda; Suçlu ve suça itilen çocuk sayısında, okul disiplin kurullarına uyum ve davranış problemiyle gelen öğrenci sayısında artış eğilimi gözlemlenmiştir. Aile yapısındaki bozulmalar, toplumsallaşmada sıkıntılara yol açmış, ve beraberinde birçok  sosyal problemlerin oluşumu çocuklarda davranış ve uyum problemleri oluştumuştur. Tüm bu olumsuz değişimler ve gelişmeler ‘Değer’ kavramının farkındalığını ve kazanımını arttırma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Milli Eğitimin amaçlarından biri de öğrencileri ve velilerini toplumsal konularda eğitmektir.

Bu proje,bahsedilen değerlere yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla ülke genelindeki ilkokullarla ortak işbirliği yapmak için hazırlanmıştır.

Comment Stream