Elektromotor, měření stř. proudu a napětí, transformátor, rozvodná síť, střídavý proud

Elektromotor

elektrický přístroj, slouží k přeměně elektrické energie na magnetickou. Nejhlavnější části elektromotoru: stator, rotor a elektrický obvod. Rotor je otočná část stroje s magnetickým obvodem. Na něm nasazeny kroužky a komutátor. Stator je pevná část stroje. Na statoru jsou upevněny cívky vinutí s magnetickým obvodem. Elektromotor se užívá k pohonu tramvají, elektrických lokomotiv, dokonce i ve vysavačích.

Transformátor

Netočivý stroj, skládá se z tří nejdůležitějších částí. Transformátor umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Většinou se používá pro přeměnu střídavého napětí.

Vzorec pro vypočítání transformačního poměru je N2:N1. To jsou dvě cívky, N1 je primární cívka a N2 je sekundární cívka. Pokud vyjde výsledek příkladu větší než 1 tak je to transformace nahoru. Pokud je menší než 1, jedná se o transformaci dolů.

Příklad na vyzkoušení:

N2 : N1 = p

N1 = 10

N2 = 1000

1000 : 10 = 100 = transformace nahoru

Měření střídavého proudu a napětí

Comment Stream