NÁBOŽENSKÉ SVIATKY

Ramadán a íd al-fitR

Je to arabsko-muslimský sviatok  v 9. mesiaci lunárneho kalendára. Dodržiavanie jeho pôstu je starým semitským zvykom. Je to jeden z piatich pilierov viery. Stalo sa to v noci menom lajlat al-kadr (Noc sily) - Boh oslovil Muhammada s pomocou Džibráíla (archanjel Gabriel). Potom  Muhammad začal mať zjavenia. Jednou z piatich nepárnych nocí ramdánu je lajlat al-kadr - 21., 23., 25., 29., najčastejšie 27.  Keď muslim strávy túto noc modlením všetky hriechy sa mu odpustia. Ktorá noc to je, to sa presne nevie a každý muslim si ju má vybrať podľa cítenia. Hovorí sa, že noc pred ňou psi nebrešú a obloha je úplne jasná.

Spáchaný hriech nie je dielom satana a dobro sa násobí

Počas ramadánu muslim od východu slnka až do západu slnka nemôže piť, jesť, fajčiť a mať pohlavný styk. Každé ráno by mal každý vysloviť níju (predsavziať si niečo). Nemalo by sa tiež zabávať, počúvať hudbu, pozerať zábavné filmy, striekať sa parfumama a malovať sa, skrátene majú sa vyhýbať luxusu a pôžitkom. Je to mesiac odpustenia, veľkorysosti, väčšieho rešpektu k človeku a  je to mesiac duchovnej obrody. Počas tohto mesiaca sa muslimovia venujú viacej študovaniu. Je to požehnaný mesiac nariadený Bohom. V tu chvíľu sú Satan a jeho služobníci zamknutý v pekle. Aj tak ľudia hrešia ale to im nemôže našepkávať Satan čiže to vychádza z ich srdca. Každý muslim musí darovať na charitu 2,5 kg ryže. Sawm alebo sijám (pôst) musia plniť len dospelý zdravý ľudia. Výnimkou sú chorí, mentálne postihnutí, starí ľudia, cestujúci a tehotné, dojčiace a menštruujúce ženy, keď je vojna vojaci a deti do puberty.

Všetky pohľady sú upreté na mesiac

Arabské autority súťažia o to  ktorý ako prvý určí začiatok astronomického nového mesiaca. Keď ho určí ako prvá Saudská Arábia ostatné krajiny ho musia začať ten istý deň. Ale ak ho určí iná krajina ostatné krajiny ho na znak protestu vyhlásia v iný deň. Sú aj presné tabuľky na jeho začiatok ale arabské a muslimské krajiny ich ignorujú. Tradícia je že muftíovia (vykladači islámskeho práva) sa vydajú do púšte alebo do hôr a stoja tam niekoľko nocí aby videli ako prvý nový mesiac. Platí tu: ješitnosť nad skutočnosť. Noc keď by mal vyjsť nový mesiac sa volá Noc videnia alebo pozorovania.

Comment Stream